QualiCost_Logo_transparent
[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Oppdateringslogg QMS

Ver Dato Modul Type Sak
2.75.1.477 27.11.2018 Vedlikehold Forbedring Kostnadsfunksjon lagt til vedlikehold av enheter
2.75.1.476 17.11.2018 Admin Ny funksjon Ny funksjon for å lettere endre lister fra Admin > Lister. Lister kan nå eksporteres, endres og importeres.
2.75.1.474 02.11.2018 Dokumentsenter Ny funksjon Nytt dokumentsenter tilgjengelig. For å lese mer om vårt nye dokumentsenter i MVC, klikk her.
2.75.1.474 24.10.2018 Sjekkliste Ny funksjon Ny rapportmal for pdf tilgjengelig. Kan velges i innstillinger i maloppsett for sjekklister. Navn på mal er "Standard rapportmal - matrise".
2.75.1.473 16.10.2018 Oppdrett Forbedring Oppdatert lokasjon med mulighet for enkel oversikt over alle eksisterende komponenter
2.71.1.466 15.09.2018 Oppdrett Forbedring Forbedret båtregister i Adminmodul med bedre grafisk fremvisning av hierarki av komponenter.
2.71.1.466 15.09.2018 Oppdrett Ny funksjon Opprettet historikk for vedlikehold av komponenter for båter. Plassert i den respektive båts register.
2.71.1.466 15.09.2018 Rapportering Fix Ved søkefunksjon i rapporteringssenter > arkiv resettes søk etter endt behandling av rapport. Sticky search lagt til for funksjon for å beholde søk etter endt behandling av rapport.
2.71.1.466 15.09.2018 Timeregistrering Ny funksjon Ny rapport lagt til: Tellerapport (timer) for maskiner. Kriterier for bruker er datointervall og valgt av maskiner (flervalg).
2.39.20180910 10.09.2018 Mobilapplikasjon Ny funksjon Mulighet for editering av bilder før oversending til QMS. Funksjoner gjort tilgjengelig er grafitti, tekst, slette, filter og emoji.
2.71.1.465 08.09.2018 Dokument Fix Ved batchopplasting av dokumenter ble ikke teknisk nummer generert automatisk for alle dokumenter.
2.71.1.465 08.09.2018 Båtregister Fix Flyttet vedlikeholdsfunksjon inn i komponentoppbygging båter
2.71.1.465 08.09.2018 Rekruttering Fix Issues ved login for kunde til rekrutteringsmodul => problemer med booking av intervju.
2.71.1.463 01.09.2018 Timeregistrering Fix Issues ved login for kunde til rekrutteringsmodul => problemer med booking av intervju.
2.71.1.461 25.08.2018 Innkjøp Fix Utbedringer i link til leverandør i innkjøp
2.71.1.461 25.08.2018 Innkjøp Ny funksjon Publisert webservice for registrering av innkjøpsordre fra mobilapplikasjon - full publisering av funksjon i senere versjon.
2.71.1.458 18.08.2018 Sjekkliste Forbedring Mulighet for å laste ned sjekklisterapport med minimert størrelse på bilder i rapport - evt full størrelse.
2.71.1.456 12.08.2018 Timeregistrering Forbedring Lagt inn forventede timer pr uke i ukesvisning
2.71.1.456 12.08.2018 Rapporteringssenter Fix Ikke mulig å overstyre oppgaver i rapporter i arkiv i rapporteringssenter for enkelte typer oppgaver.
2.68.1.453 24.07.2018 Admin Forbedring Laget funksjon for å kunne sende brukernavn og passord til flere brukere om gangen ved bruk av sjekkbokser.
2.68.1.453 24.07.2018 Undersøkelser Forbedring Ny rapporttype opprettet, med mulighet for sammendrag av besvarelser.
2.68.1.453 24.07.2018 Rekruttering Ny funksjon Nye funksjoner til rekrutteringsmodul:
- Flere seksjoner for visumdokumentasjon
- Mulighet for kommunikasjon direkte mellom kunde og agent
- Landsoversikt med tanke på påkrevd dokumentasjon for visumsøknad
- Automatiske epostutsendelser og funksjoner mellom kunde og agent
2.67.1.451 11.07.2018 Admin Forbedring Mulighet for å endre navn på liner. Tidligere automatisk opprettet av QMS
2.67.1.451 11.07.2018 Dokumentsenter Forbedring Økt størrelsen på dokumentfelt for prosesser. I tillegg sorteres dokumenter automatisk etter type.
2.67.1.451 11.07.2018 Min Side Fix Problemer med visning av bilder tatt med kamera ved arbeid med oppgaver i mobilapplikasjon.
2.67.1.450 29.06.2018 Dokumentsenter Forbedring Automatisk footer med relevant informasjon (forfatter, siste revisjon, revisjonsnummer, tittel osv) ved nedlasting av dokumenter. Alle filformater.
2.67.1.450 29.06.2018 Dokumentsenter Forbedring Tillatt linking av dokumenter til prosess ved batchopplastinger
2.67.1.449 27.06.2018 Dokumentsenter Forbedring Diverse kosmetiske endringer i prosessvisning