[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

 

KOMPETANSE

QMS Kompetanse

 

Få god oversikt over tilgjengelig kompetanse internt i bedriften.

skills (1)

QMS Kompetanse gir deg total oversikt over de tilgjengelige menneskelige ressurser/kompetansen som finnes i bedriften. For å registrere kompetanse, kan en enten bruke ansattregisteret - eventuelt kan kompetansen registreres via Min SIde av den ansatte selv. Gjøres dette, må kompetansen bekreftes av en overordnet bruker.
For å sikre at bedriften har de menneskelige ressurser det er satt krav til, kan det lages kompetansekrav direkte i QMS. En kan så bygge opp egne GAP-rapporter pr avdeling/bedrift, og QMS finner eventuelle GAP. Denne funksjonen kan settes opp flere år frem i tid, og skulle det vise seg å være avvik - vil QMS automatisk registrere avvikene for deg og sende til korrekt oppfølger.


Kjernefunksjoner

Egen oppbygging

Siden alle organisasjoner er forskjellige, kan en bygge opp egne kompetansetyper i QMS. Dette skaper en stor fleksibilitet for organisasjonen

Kompetansetyper

Opprett så mange kompetansetyper som ønsket. Kompetansetypene vil gjenbrukes i hele kompetansefunksjonen - inkludert GAP og krav

Vedlegg

Vedlegg kan legges ved for å dokumentere kompetanse - men som med alt i QMS - dette er opp til organisasjonen selv!

Kompetansekrav

Organisasjonen kan selv sette opp kompetansematrise med krav - så langt frem i tid som ønskelig.

Avvik

Der avvik oppstår mellom kompetansekrav/-matrise og faktiske ressurser, vil QMS automatisk opprette avvik og sende til korrekt mottaker

GAP

GAP-analyse kan settes opp for automatisk kalkulering av GAP mellom krav og faktisk kompetanse. Analyse kan settes opp for flere år i fremtiden

Rapporter

Rapporter kan kjøres ut når dette er nødvendig, både for kompetanse i organisasjonen og GAP-analyser

Grupper / stillinger

Kompetanse kan settes opp for enkeltindivider i organisasjonen, men også for grupper og stillingstyper.

Oversikt

QMS leverer meget god oversikt over eksisterende kompetanse, og kompetansekrav organisasjonen har satt for fremtiden

Bruksområder

 

Kompetanseområdet er et av de viktigste fokusområdene i en bedrift. Har organisasjonen rett personell på rett sted? Er det behov for utvidet kompetanse for medarbeidere i nær fremtid? Kompetansefunksjonen i QMS kan dermed brukes også til planlegging av fremtid for organisasjonen, på en helt annen måte enn ved bruk av verktøy som for eksempel Excel. Funksjonen dekker også kravene i internasjonale standarder som ISO 9001 og ISO 14001 - og følger opp kravene fra standardene automatisk.

img-dokument

Andre produkter

Administrasjon

Hjertet i QMS – håndterer alle statiske data som prosjekt, avdelinger, kunder, leverandører, ansatte, varer, maskiner og komponenter

Les mer

Prosess

Sterk modul og funksjon for visualisering av prosesser for hele organisasjonen. Tilpass alle prosesser i organisasjonen

Les mer

Mobilapplikasjon

Sømløst integrert mobilapplikasjon. Inneholder funksjoner for rapportering, sjekklister, dokumenter, oppgaver, timeregistrering og innkjøp

Les mer

Undersøkelser

Opprett kundeundersøkelser og evaluer dine leverandører. Opprett interne undersøkelser for evaluering av arbeidsmiljøet

Les mer

Dokumentsenter

Dokumentsenter med alle nødvendige funksjoner. Inkluderer godkjenning, revisjon, og automatisk endre/lagre fra din lokale editor

Les mer

HR

Fullstendig HR-system som inneholder alt organisasjonen trenger for ansatte, timeføringer og lønn. Integrert med alle moduler i QMS

Les mer

Sjekkliste

Sterk modul med alle funksjoner du trenger for registrering av sjekklister. Automatisk generering av avvik basert på regler er også integrert

Les mer

Timeregistrering

Vår modul for timeregistrering er 100 % dynamisk. Inkluderer time- og feriebank – og er selvsagt tilgjengelig i mobilapplikasjonen

Les mer