[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

QMS HRM

En organisasjon er bygget opp av dens medarbeidere, og det minste en ledelse kan gjøre er å styre organisasjonen med et fungerende HR-system

users

QMS HRM balanserer mellom organisatoriske målsettinger og velferd for menneskelige ressurser. Funksjonene leverer egenskaper som
- Enkel og oversiktlig timeregistrering for brukere
- Prosesstyrt rekruttering
- Styring av ansatte (kompetanse, ferdigheter, stillinger)
- State of the art lønnssystem (lønnsarter, fravær, ferie, skift, timebank)
.....og alt dette som sømløse integrasjoner med kjernen i QMS. Dette sikrer at arbeid utføres en gang - og ikke flere ganger i flere/samme system.  


Kjernemoduler


Alle funksjonene i kjernemodulene er tilgjengelig i QMS HRM. For å lese mer om kjernemodulene, klikk på ikonene under.


Timeregistrering

Timeregistrering inneholder alle funksjoner for føring av timer, i tillegg til timebank, feriebank, overføring av transer mm.

Les mer


Administrasjon

Administrasjonen inneholder alle funksjoner relatert til ansatte, som metadata, kompetanse, gap og historikk

Les mer


Rekruttering

Rekruttering er en egen sterk funksjon i QMS, som tar vare på kandidater helt fra søknad er initiert, og til søknad er ferdig behandlet/kandidat er ansatt

Les mer

Bruksområder

QMS HRM er perfekt som organisasjonens HR-system av mange grunner, som for eksempel at den ansatte selv har tilgang til systemet, og selv kan være interaktiv. Siden HR-systemet er integrert med resten av QMS, utgjør dette flere sterke fordeler for organisasjonen. QMS HRM kan blant annet benyttes til styring av:

Rekruttering
Timer/lønn
Kompetanse
Fravær
Skift
Ferie

img-dokument

Andre produkter

Timeregistrering

Vår modul for timeregistrering er 100 % dynamisk. Inkluderer time- og feriebank – og er selvsagt tilgjengelig i mobilapplikasjonen

Les mer

Min Side

Ved å samle alle oppgaver og gjøremål i en dedikert hjemmeside, blir oversikten enklere for alle brukere. Enkel tilgang også fra mobil

Les mer

Administrasjon

Hjertet i QMS – håndterer alle statiske data som prosjekt, avdelinger, kunder, leverandører, ansatte, varer, maskiner og komponenter

Les mer

Vedlikehold

Planlegg vedlikehold av maskiner og utstyr – og sikre bedre kostnadsoversikt og kontroll. Funksjonen er også integrert i admin

Les mer

Kompetanse

Moduler med egne tilpasninger for kompetanse, som tillater organisasjonen å bygge egne modeller og analyser for alle typer kompetanse

Les mer

Innkjøp

Innkjøpsmodul integrert i QMS, med linker til det sentrale leverandørregistreret og undersøkelser

Les mer

Rappoteringssenter

Med vårt fleksible og dynamiske rapporteringssenter kan du opprette egne maler for avvik og alle andre typer rapporter

Les mer

Sjekkliste

Sterk modul med alle funksjoner du trenger for registrering av sjekklister. Automatisk generering av avvik basert på regler er også integrert

Les mer