QualiCost_Logo_transparent
[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

QualiCost Management System

 


QualiCost Management System sannsynliggjør prinsippene for kvalitet og kostnadsbesparelser QualiCost jobber etter. Systemet leverer et sett med verktøy for på en realistisk måte å spore eiendeler, aksjoner, oppgaver og deres respektive konsekvenser. Og alt dette på en brukervennlig måte.

Systemet som helhet består av flere moduler som jobber sammen, sømløst og integrert. Data flyter mellom modulene, noe som sikrer at bruker slipper å registrere samme informasjon flere steder.

Vi har bygget QualiCost Management System på en måte som gjør at det oppfører seg som en organisasjon. Dette gjør det lettere for brukere å se systemet som en del av den daglige rutinen. Vi har utviklet flere nivåer i systemet, for å kunne vise kun det som er relevant for den enkelte bruker, enten du er klientadministrator eller normal bruker. I tillegg til dette er systemet bygget opp etter vår egen filosofi; "Kun en knapp". I dette uttrykket legger vi at alle utviklede moduler og funksjoner har som utgangspunkt at kan vi klare oss med en knapp, skal funksjonen kun ha en knapp.

Alt i alt hjelper QualiCost Management System organisasjoner og deres medarbeidere med å fokusere på kjerneaktivitetene, uten at det skal gå på bekostning av kvalitet og styring. 


Våre moduler

 

Rappoteringssenter

Med vårt fleksible og dynamiske rapporteringssenter kan du opprette egne maler for avvik og alle andre typer rapporter

Les mer

Dokumentsenter

Dokumentsenter med alle nødvendige funksjoner. Inkluderer godkjenning, revisjon, og automatisk endre/lagre fra din lokale editor

Les mer

Mobilapplikasjon

Sømløst integrert mobilapplikasjon. Inneholder funksjoner for rapportering, sjekklister, dokumenter, oppgaver, timeregistrering og innkjøp

Les mer

Vedlikehold

Planlegg vedlikehold av maskiner og utstyr – og sikre bedre kostnadsoversikt og kontroll. Funksjonen er også integrert i administrasjonen

Les mer

Min Side

Ved å samle alle oppgaver og gjøremål i en dedikert hjemmeside, blir oversikten enklere for alle brukere. Enkel tilgang også fra mobil

Les mer

HR

Fullstendig HR-system som inneholder alt organisasjonen trenger for ansatte, timeføringer og lønn. Integrert med alle moduler i QMS

Les mer

Kompetanse

Moduler med egne tilpasninger for kompetanse, som tillater organisasjonen å bygge egne modeller og analyser for alle typer kompetanse

Les mer

Innkjøp

Innkjøpsmodul integrert i QMS, med linker til det sentrale leverandørregistreret og undersøkelser. Enkel oversikt over siste evalueringer.

Les mer

Prosess

Sterk modul og funksjon for visualisering av prosesser for hele organisasjonen. Tilpass alle prosesser i organisasjonen

Les mer

Timeregistrering

Vår modul for timeregistrering er 100 % dynamisk. Inkluderer time- og feriebank – og er selvsagt tilgjengelig i mobilapplikasjonen

Les mer

E-Læring

Opprett egne kurs og eksamener for nye ansatte og alle andre typer brukere. Senk organisasjonens terskel for å øke kompetanse

Les mer

Faktura

Fakturamodul integrert med timeregistrering og produksjon. Opprett ordrer og overfør disse til fakturaer, eller opprett fakturaer direkte

Les mer

Sjekkliste

Sterk modul med alle funksjoner du trenger for registrering av sjekklister. Automatisk generering av avvik basert på regler er også integrert

Les mer

Administrasjon

Hjertet i QMS – håndterer alle statiske data som prosjekt, avdelinger, kunder, leverandører, ansatte, varer, maskiner og komponenter

Les mer

Undersøkelser

Opprett kundeundersøkelser og evaluer dine leverandører. Opprett interne undersøkelser for evaluering av arbeidsmiljøet

Les mer