[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

QMS Admin

 

Styr alle parametre fra administrasjonen, og ha full kontroll på brukertilganger.

admin (1)

Administrasjonen i QMS er selve hjertet av vår software. Administrasjonen har grener ut i alle andre moduler, og alle moduler bruker data direkte fra administrasjonen.
I administrasjonen styres alle statiske parametre, som kunder, leverandører, ansatte, varer, maskiner, avdelinger og prosjekter, for å nevne noen.
Administrasjonen innehar også vår løsning for brukertilganger - en kraftig funksjon der organisasjonen selv bestemmer sitt eget oppsett for tilganger.


Kjernefunksjoner

Tilganger

Tilgangsstyring ned til enkeltknapper i QMS. Styr hvilke funksjoner og knapper brukere skal ha tilgang til

Roller / Grupper

Opprett roller og grupper for enklere tilgangsstyring. Brukere linkes mot gitte roller - og skaper mye bedre struktur på tilgangsstyringen

Eksterne brukere

Eksterne brukere kan opprettes på lik linje med interne brukere. På denne måten kan kunder og leverandører innlemmes i ditt styringssystem - selvsagt med restriktive tilganger

Prosjekt

Prosjektstyring med full kontroll over dokumentasjon, status og timer. Kan gjenbrukes i alle moduler

Avdeling

Funksjon for å bygge opp avdelingshierarki. Hierarki kan fremvises som grafikk. Avdelinger gjenbrukes i alle moduler i QMS

Kunde

Kunderegister med mange egenskaper. Gjenbrukes i alle moduler i QMS

Leverandør

Leverandørregister med mange egenskaper. Mulighet for kategorisering, samt linking til undersøkelser for bevisførsel. Gjenbrukes i alle moduler i QMS

Vare

Vareregister for bruk i blant annet timeregistrering, faktura og PO. Mange sterke egenskaper, spesielt i forbindelse med produksjon

Maskinregister

Maskinregister med mange egenskaper. Dokumentasjon kan lagres direkte på maskin, og maskin kan benyttes i forbindelse med for eksempel vedlikehold og timeregistrering

Lønnsart

Sterkt lønnsartregister med alle tenkelige egenskaper for timeføring og lønn

Logger

Brukerlogger med oversikt over aktivitet i din organisajson.

Kompetanse

Sterk funksjon for kompetanse, som inkluderer egen oppbygging av kompetanseregister. Funksjonen innehar også automatisk GAP-analyse med avviksregistrering, samt mulighet for kompetanse pr stillingstype

Bruksområder

 

Administrasjonen brukes ikke bare til å registrere og vedlikeholde faste data, men også til andre spennende funksjoner. Eksempler på disse funksjonene er komponentregister, egendefinerte rapporter fra alle moduler i QMS, klientinnstillinger og funksjoner for endring av alle verdier i nedtrekkslister i QMS. Vi regner modulen for å være selve hjertet i QMS - og er sikker på at din organisasjon vil se nytten av vår oppbygging av struktur.

img-dokument

Andre produkter

Rappoteringssenter

Med vårt fleksible og dynamiske rapporteringssenter kan du opprette egne maler for avvik og alle andre typer rapporter

Les mer

Sjekkliste

Sterk modul med alle funksjoner du trenger for registrering av sjekklister. Automatisk generering av avvik basert på regler er også integrert

Les mer

HR

Fullstendig HR-system som inneholder alt organisasjonen trenger for ansatte, timeføringer og lønn. Integrert med alle moduler i QMS

Les mer

Dokumentsenter

Dokumentsenter med alle nødvendige funksjoner. Inkluderer godkjenning, revisjon, og automatisk endre/lagre fra din lokale editor

Les mer

Undersøkelser

Opprett kundeundersøkelser og evaluer dine leverandører. Opprett interne undersøkelser for evaluering av arbeidsmiljøet

Les mer

Mobilapplikasjon

Sømløst integrert mobilapplikasjon. Inneholder funksjoner for rapportering, sjekklister, dokumenter, oppgaver, timeregistrering og innkjøp

Les mer

Kompetanse

Moduler med egne tilpasninger for kompetanse, som tillater organisasjonen å bygge egne modeller og analyser for alle typer kompetanse

Les mer

Timeregistrering

Vår modul for timeregistrering er 100 % dynamisk. Inkluderer time- og feriebank – og er selvsagt tilgjengelig i mobilapplikasjonen

Les mer