[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

QMS Min Side

Egen hjemmeside for alle brukere - gir strukturert oversikt over oppgaver og gjøremål

house

QMS Min Side er brukerens hjemmeområde i QMS. I et stort styringssystem kan det være vanskelig å orientere seg for brukere som ikke arbeider i systemet dag ut og dag inn. For å hjelpe, har alle brukere et eget hjemmeområde i QMS. Hjemmeområdet samler alle oppgaver og gjøremål den enkelte bruker har på et sted i et kjent grensesnitt som fungerer som en epostklient. Her mottar bruker alle avvik, tiltak, dokumenter til revisjon, manuelle oppgaver og alle andre gjøremål. En kan også opprette oppgaver, avvik og andre rapporter, dokumenter og varslinger direkte fra Min Side.

Alle oppgaver og gjøremål blir plassert i dedikerte mapper etter hvilken modul de kommer fra. På denne måten oppnår bruker enkelhet og lett oversikt. Som i de fleste epostklienter kan en søke ved bruk av søkeord for å finne spesifikke oppgaver og varslinger, i valgte mapper, eller blant alle oppgaver. Bruker vil bli varslet via epost og indikatorer i Min Side når nye oppgaver eller varslinger er mottatt.


MinSide strukturerer dine gjøremål i oppgaver, og gir deg dermed en enkel oversikt over status. Opprett, videresende og lukk oppgaver - og ha total oversikt over sporbarhet. Motta tiltaksoppgaver i tilknytning til forbedringsrapporter, oppgaver for IDK fra Dokumentsenter - MinSide samler det du trenger. Systemet sender ut epost når du har mottatt en ny oppgave, når forfallsdato nærmer seg, og du kan også få varsler når andre brukere lukker sine oppgaver.
 
 
 
Abonner på handlinger som skjer i systemet. Systemet genererer varslinger til MinSide basert på dine egne innstillinger - få beskjed om det som er viktig for deg! Alle varslinger kan også sendes til epost, med link til varslingen i QMS.
 
 
 
Vedlikehold din egen pårørendeinformasjon - bli automatisk varslet fra systemet når informasjonen skal oppdateres.
 
 
 
Generer rapporter over dine egne og andres (spesiell tilgang) oppgaver og gjøremål direkte fra MinSide. Ha fullstendig oversikt over alle oppgaver tilknyttet et prosjekt/avvik/dokument, i en rapport. Alle rapporter i QMS kan eksporteres til flere formater, som pdf, excel, word og bilde.
 
 
 
Styr din egen profil - velg hvilket språk du vil bruke, hvor ofte du vil ha mail fra systemet, hvilke typer mail og varslinger du ønsker, endre passord når du ønsker. MinSide tillater deg å personliggjøre din egen profil!
 
 
 
Alle oppgaver kan behandles via mobilapplikasjon på samme måte som i Min Side. Bruker kan opprette oppgaver fra mobil og sende til andre brukere. Som for alle andre moduler i mobilapplikasjon kan bruker også legge til bilder og andre typer filer ved oppretting av oppgaver.
 
 
 

Kjernefunksjoner

Hjemmeside

Alle brukere har egen tilgang til Min Side, der alt ansvar for den ansatte er strukturert i oppgaver med forfallsdato

Oppgaver

Alle tiltak blir levert til ansatte som oppgaver med forfallsdato. Dette kan være sjekklister, avvik, dokumenter og alle andre tiltak som må utføres

Varslinger

Varslinger opprettes automatisk eller manuelt, og kan gjennomgås av mottaker via web, eller som pushvarsel til mobil

Mobilapplikasjon

Oppgaver kan opprettes og behandles fra mobilapplikasjon - inkludert håndtering av bilder og dokumenter

Struktur

Gjenkjennbart grensesnitt fra Microsoft Outlook

Dokumenter

Ansatte har direkte tilgang til sine relevante dokumenter

Godkjenning

Godkjenning av dokumenter fra revisjoner direkte til mottaker i Min SIde

Kompetanse

Ansatt kan søke om å få nye kurs og utdanning. Fullstendig oversikt over den ansattes eksisterende kompetanse

Oppgavearkiv

Arkiv med tilgang til alle oppgaver - tilgangsstyrt

Abonnering

Alle ansatte kan sette opp sitt eget system på abonnering fra de forskjellige moduler i QMS

Rapporter

Rapporter kan skrives direkte ut fra Min Side - tilgangsstyrt

Informasjon

Alle aksjoner varsles med epost og/eller interne varslinger, i tillegg til pushvarsler til mobilapplikasjon

Bruksområder for QMS Min Side

Min Side kan brukes til å organisere all aktivitet i styringssystemet. Om det gjelder timeregistrering, sjekklister, dokumenter eller rapporter som avvik og forbedringsmeldinger, vil alt samles i Min Side via oppgaver og varslinger. Min Side kan dermed brukes som hub for alle operasjoner i styringssystemet.

Link oppgaver til møtereferater, legg ved møteinnkalling i oppgaver.
 
 
 
Alle operasjoner i QMS er innom Min Side på et eller annet tidspunkt. Bruk parametre til å forme dine egne statistikker.
 
 
 
Som administrator kan du følge opp alle aktive og lukkede oppgaver i styringssystemet, og på denne måten ha full oversikt over aktivitet.
 
 
 
Som bruker vil alle dine gjøremål bli omgjort til oppgaver og plasseres din egen Min Side. Unngå misforståelser om ansvar for oppgaver, ha sporbarhet i utførte oppgaver, og bruk oppgavene som arbeidsdokument.
 
 
 

Andre produkter

Dokumentsenter

Dokumentsenter med alle nødvendige funksjoner. Inkluderer godkjenning, revisjon, og automatisk endre/lagre fra din lokale editor

Les mer

Rappoteringssenter

Med vårt fleksible og dynamiske rapporteringssenter kan du opprette egne maler for avvik og alle andre typer rapporter

Les mer

Sjekkliste

Sterk modul med alle funksjoner du trenger for registrering av sjekklister. Automatisk generering av avvik basert på regler er også integrert

Les mer

Undersøkelser

Opprett kundeundersøkelser og evaluer dine leverandører. Opprett interne undersøkelser for evaluering av arbeidsmiljøet

Les mer

Innkjøp

Innkjøpsmodul integrert i QMS, med linker til det sentrale leverandørregistreret og undersøkelser

Les mer

Vedlikehold

Planlegg vedlikehold av maskiner og utstyr – og sikre bedre kostnadsoversikt og kontroll. Funksjonen er også integrert i admin

Les mer

HR

Fullstendig HR-system som inneholder alt organisasjonen trenger for ansatte, timeføringer og lønn. Integrert med alle moduler i QMS

Les mer

Kompetanse

Moduler med egne tilpasninger for kompetanse, som tillater organisasjonen å bygge egne modeller og analyser for alle typer kompetanse

Les mer