[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

QMS Undersøkelse

Evaluer egen og andre organisasjoner enkelt med modul for undersøkelser

question

Den beste måten å evaluere om vi har gjort en god jobb, er å stille spørsmål. På samme måte stiller vi spørsmål til leverandører, for å evaluere disse. Undersøkelser blant medarbeidere, der disse kan være trygge på at undersøkelsen er anonym, vil i de fleste tilfeller også føre til at resultatet vil være basert på en åpen og ærlig besvarelse fra de involverte. Dette er formålet med vår modul for undersøkelser. Modulen kan brukes til alle typer undersøkelser - interne og eksterne. Opprett leverandørevalueringer med poeng for hvert spørsmål eller svaralternativ, og kategoriser leverandører på bakgrunn av besvarelser. Opprett kundeundersøkelser for å måle tilfredshet, og bruk modulens statistikkfunksjon for å kategorisere svar og resultater.

Modulen kan også brukes til interne undersøkelser (eksempel på dette er undersøkelser vedrørende psykososialt arbeidsmiljø). I disse undersøkelsene blir alle svar anonymisert, men resultater og statistikk vil fremdeles kunne hentes ut.


Modulen viser statistikk om de enkelte undersøkelser i forskjellige varianter: graf, spørsmål for spørsmål, per respondant og pr spørsmål. På denne måten kan en sette sammen statistikk på den måten en selv ønsker. Alle data fra undersøkelser kan selvsagt eksporteres til Excel.
 
 
 
Hent inn ferdigutviklede undersøkelser fra oss i QualiCost - 2 tastetrykk! Qualicost utvikler undersøkelser som leverandørevalueringer, kundeundersøkelser, interne undersøkelser som psykososialt arbeidsmiljø + mye mer!.
 
 
 
Opprett egne undersøkelser med dine egne spørsmål. Du bestemmer selv poengfordelinger pr spørsmål. Kategoriser spørsmålstyper, og på denne måten spesialtilpass din egen statistikk!
 
 
 
Respondant mottar epost med link, og utfører undersøkelsen. For interne brukere blir det også sendt oppgave på gjennomgang av undersøkelsen, og en forfallsdato bruker har å forholde seg til. Ha live oversikt over gjennomførelser - og send purringer om undersøkelser ikke blir utført.
 
 
 

Kjernefunksjoner

Egen oppbygging

Opprettelse av egne undersøkelser, ned til minste spørsmål for mottaker

Spørsmål

Lag egne spørsmål med et stort utvalg av varianter for å tilpasse undersøkelser best mulig til mottaker. Legg til regler for overhopp og mye, mye mer...

Distribusjon

Undersøkelser kan distribueres internt og eksternt - både til kunder og leverandører

Evaluering

Ved evaluering av/fra eksterne aktører, kan resultatet av evalueringer lagres direkte på aktørens eget profilkort - dokumentasjonbehovet mot standarder som ISO 9001 blir dekket

Enheter

Undersøkelser kan besvares både via web og mobilapplikasjon

Statistikk

Statistikk kan genereres for enkeltundersøkelser, evt grupper av undersøkelser, i grafisk grensesnitt. Et stort utvalg av rapporter finnes også

Eksport

Alle undersøkelser kan eksporteres direkte til excel - med forskjellig output basert på egne preferanser

Rapport

Rapporter kan genereres for enkeltundersøkelser, eller grupper av undersøkelser

Oversikt og påminnelser

Oversikt og live status for undersøkelser - med muligheter for sending av påminnelser for ubesvarte undersøkelser

Andre produkter

Mobilapplikasjon

Sømløst integrert mobilapplikasjon. Inneholder funksjoner for rapportering, sjekklister, dokumenter, oppgaver, timeregistrering og innkjøp

Les mer

Process

Sterk modul og funksjon for visualisering av prosesser for hele organisasjonen. Tilpass alle prosesser i organisasjonen

Les mer

Timeregistrering

Vår modul for timeregistrering er 100 % dynamisk. Inkluderer time- og feriebank – og er selvsagt tilgjengelig i mobilapplikasjonen

Les mer

Dokumentsenter

Dokumentsenter med alle nødvendige funksjoner. Inkluderer godkjenning, revisjon, og automatisk endre/lagre fra din lokale editor

Les mer

Rappoteringssenter

Med vårt fleksible og dynamiske rapporteringssenter kan du opprette egne maler for avvik og alle andre typer rapporter

Les mer

Administrasjon

Hjertet i QMS – håndterer alle statiske data som prosjekt, avdelinger, kunder, leverandører, ansatte, varer, maskiner og komponenter

Les mer

Min Side

Ved å samle alle oppgaver og gjøremål i en dedikert hjemmeside, blir oversikten enklere for alle brukere. Enkel tilgang også fra mobil

Les mer

Kompetanse

Moduler med egne tilpasninger for kompetanse, som tillater organisasjonen å bygge egne modeller og analyser for alle typer kompetanse

Les mer