QualiCost_Logo_transparent
[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

ISO 14001

Vi tilbyr din organisasjon bistand til å bygge opp styringssystem mot den internasjonale standarden ISO 14001

Black and gold color ISO 14001 certified with mark icon round sticker on white background

ISO 14001:2015 er siste revisjon av den mest anerkjente standarden for miljøstyring - ISO 14001. Det var pr 2012 utstedt mer enn 285 000 sertifikater til bedrifter fra 167 land.
Ved å implementere ISO 14001 i din organisasjon, setter organisasjonen fokus mot dens påvirkning på miljøet og hvordan denne kan reduseres. Dette kan også være positivt for driften av selskapet, og dermed kan implementering av denne standarden spare bedriften for penger. Med tanke på kundelojalitet kan implementering også slå ut positivt, da omdømme til bedriften kan styrkes. Samfunnet blir mer og mer fokusert på bevaring av miljøet, og kunder krever mer enn før dokumentasjon på din organisasjons arbeid for reduksjon i belastning av miljøet.

Det er mange fordeler med en ISO 14001-sertifisering, blant annet:

  • Fokus på reduksjon i belastning av miljøet
  • Reduserte kostnader
  • Bevisstgjørelse internt og eksternt
  • Kundelojalitet
  • Konkurransefortrinn i kraft av godt omdømme

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale rundt ISO 14001.Vanlige spørsmål i forbindelse med sertifiseringer til ISO

 

Hvor lang tid tar det før min organisasjon kan bli sertifisert?
Dette varierer fra organisasjon til organisasjon, og er avhengig av mange faktorer; størrelsen på organisasjonen, hvilket grunnlag organisasjonen har, og i tillegg til dette må prosjektet ha en solid forankring i organisasjonen. Organisasjonen må også bevise etterlevelse av styringssystemet i minst 3 måneder for en sertifisering kan finne sted.

Koster det noe å bli sertifisert?
QualiCost kan bistå din organisasjon med utvikling og implementering av styringssystemet. Fremdriftsplan vil bli avtalt, og kostnaden avhenger fullt og helt av kompleksitet og størrelse. Selve sertifiseringsprosessen har også en kostnad, og denne utføres av en institusjon godkjent for sertifisering av den valgte standard.

Min organisasjon vurderer en ISO-sertifisering. Hvordan vil QualiCost jobbe med meg som kunde?
Vi jobber alltid tett med våre kunder i utvikling og implementering av styringssystemer. Dette da det er organisasjonen som skal sertifiseres som kjenner organisasjonen best - dere kjenner deres drift. Det handler om å dokumentere hvordan dere jobber, og hvordan vi skal legge til rette for kontinuerlig forbedring.

Hvorfor velge QualiCost?
QualiCost has bistått mange selskaper i deres sertifiseringsprosess de siste 15 årene. Alle våre rådgivere er utdannede Kvalitet- og HMS-ingeniører, og har lang erfaring fra de fleste bransjer. Vi jobber tett med deg som kunde, der involvering er et nøkkelord for oss - deres kvalitetssystem skal leve og videreutvikles også etter den dagen vårt engasjement er over.