[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

 

RAPPORTERING

Enkel registrering og oppfølging

 

Registrering av alle typer rapporter gjort enkelt - fra hvilken som helst enhet

news-report

QMS Rapporteringssenter forenkler registrering og oppfølging av rapporter av alle typer. I Rapporteringssenteret registreres avvik, RUH, forbedringsmeldinger og alle andre typer hendelser. Alle typer rapporter kan registreres enten fra web eller mobilapplikasjon.

Rapporteringssenteret innehar dynamiske løsninger som ikke bare lar deg opprette egne maler for din organisasjon, men til og med ned til minste felt i rapportmalen du ønsker å lage. Grensesnittet for brukere er enkelt og intuitivt, både for registrering og oppfølging av rapporter.


Din egen side, med oversikt over alle rapporter du har opprettet eller er involvert i. Live oppdatering etterhvert som en rapport blir fulgt opp. Følg opp dine involveringer på en enkel måte - systemet følger deg opp så du ikke glemmer.
 

 
 
Bygg egne rapportmaler for din bedrift. Lag deres egne maler for forbedringsrapporter! Gå ned i detaljnivå, og lag egne kontroller som plasseres enkelt i malene. Lag felter med egendefinerte verdier, eller hent fra en hvilken som helst hovedtabell i systemet. Hva du trenger setter grensene. Bygg opp strategiske maler med tanke på rapportering. Og husk; systemet utfører mye brukeren ikke ser, og benytter seg av dette i statistikk og rapportering.
 
 
 
Send oppgaver direkte fra en forbedringsrapport til brukeres MinSide, og ha deretter live oversikt over utviklingen i behandlingen av oppgavene! Kategoriser oppgavene i typer for rapportering, du oppretter de oppgavetyper du selv ønsker og trenger.
 
 
 
Modulen innehar en kraftig rapportgenerator. Kjør ut statistikk fordelt på avdeling, prosess, type rapport - det du ønsker i en rapport! Har du opprettet et felt for bruk i en mal, er denne med en gang tilgjengelig som et alternativ i din rapportering.
 
 
 
Legg inn alle typer kostnader knyttet til et avvik/rapport. Avanserte funksjoner med kobling til vareregister, kostpris for medarbeidere, og fordeling av kostnader på prosjekt, avdeling, leverandør og alle andre typer faste data.
 
 
 
Du kan legge ved alle typer dokumenter, bilder og alle andre filtyper til en rapport.
 
 
 
Du kan registrere rapporter fra mobilapplikasjon, og også registrere tiltak fra mobil. Legg ved bilder eller dokumenter til alle typer registreringer.
 
 
 

Kjernefunksjoner

 

Egen oppbygging

Bygg opp egne rapportmaler fra bunnen av - med egne punkter. Velg mellom flere forskjellige kontrolltyper. Maler kan lages for alle typer rapporter, som avvik, forbedringsforslag, nestenulykke og mange flere...

Tilgjengelighet

Alle rapportmaler og registrerte rapporter er tilgjengelige på alle typer enheter

Registreringsflyt

QMS holder styr på registreringsflyten - og sørger for at registrerte rapporter blir fulgt opp innen forfall

Oppfølging av rapport

Rapporter blir fulgt opp av ansvarlige brukere - og ansvar kan fordeles og videreføres til andre brukere på et hvilket som helst tidspunkt

Tiltak / oppgaver

Tiltak og oppgaver kan opprettes for hver enkelt rapport i QMS. Alle opprettede tiltak følger rapporten - med live oppdateringer på status på tiltakene

Kostnader

Avvikskostnader kan registreres på hver enkelt rapport, og automatisk kalkuleres i totalrapport for aktuelle perioder. Kostnader kan linkes direkte mot ansattkost og varekost i tillegg til manuell kostnad

Vedlegg

Vedlegg kan legges ved alle typer rapporter. Alle typer vedlegg kan legges ved rapporter, som bilder, dokumenter og videoer

Egen oversikt

Alle brukere har sin egen hjemmeside med overiskt over alle sine egne registrerte rapporter samt rapporter brukeren er involvert i

Arkiv

Rapporteringssenteret har et sterkt arkiv med mange funksjoner - inkludert enkel oversikt over alle rapporter inkludert tiltak - med status på tiltak

Abonnering

Alle brukere kan abonnere på alle typer rapporter. Bruker vil bli varslet når rapporter blir registrert, eller andre aksjoner blir utført

Varslinger

Alle aksjoner for en rapport, som registrering, videresending og lukking blir varslet til alle relevante brukere, både via epost og internt i QMS, og også via pushvarsel til mobiltelefon

Mobilapplikasjon

Registrer alle typer rapporter fra mobilen din. Bilder kan tas direkte med mobilkamera og legges ved rapport

Bruksområder for QMS Rapporteringssenter

 

I Rapporteringssenteret er det fokusert på tilbakemeldinger. Du kan abonnere på type rapporter (for eksempel avvik fra en spesiell avdeling) og få varslinger via mobil og epost når aksjoner er oppdatert på valgte rapporter. Alle involverte i en rapport vil få varslinger via mobil og epost når aksjoner blir utført, og tilbakemelding til oppretter av rapport blir gjort automatisk.

img-reports

Eksempler på oppbygging av rapportmaler

 

På grunn av den dynamiske oppbyggingen av QMS, har du mulighet til å endre store deler av faste data selv, uten involvering fra konsulenter eller programmerere.

I Rapporteringssenteret kan du opprette dine egne maler (for eksempel maler for avvik, observasjoner, skade på maskiner/utstyr med flere) med enkle grep. Eksempler på felter du enkelt bygger opp selv er vist under.

Avvik kan klassifiseres etter alvorlighetsgrad. Bygg opp egen kontroll, med egne verdier som definerer alvorlighetsgraden.
 
 
 
Du kan enkelt opprette felt for alle faste data. For brukeren vil dette vises som en komboboks (nedtrekksliste med søkemulighet). Du kan linke kontrollen mot kildetabeller i QMS, som databaser for ansatt, prosjekt, avdeling, kunde, leverandør og mange flere.
 
 
 
På grunn av dets dynamiske oppbygging, lar QMS det opprette egne nedtrekkslister med dine egne verdier for bruk i for eksempel avviksmal. Opprett verdier, endre verdier eller slette verdier etter hvert som organisasjonen utvikler seg.
 
 
 
Bestem om malen du oppretter skal inneholde kostnadsberegning.
 
 
 
Som standard er alle ansatte potensielle mottakere av en registrert rapport. For å minimere feilsendinger, kan du sette opp predefinerte mottakere for hver enkelt mal. På denne måten unngår en feilsendinger og forsinket behandling av avvik og forbedringsmeldinger.
 
 
 
I tilegg til mulighetene nevnt over, kan du også lage felter for ja/nei, vedlegg, alternativknapper, avkryssingsbokser, tekstbokser og tekstområder.
 
 
 

Andre produkter

 

Sjekkliste

Sterk modul med alle funksjoner du trenger for registrering av sjekklister. Automatisk generering av avvik basert på regler er også integrert

Les mer

Administrasjon

Hjertet i QMS – håndterer alle statiske data som prosjekt, avdelinger, kunder, leverandører, ansatte, varer, maskiner og komponenter

Les mer

Dokumentsenter

Dokumentsenter med alle nødvendige funksjoner. Inkluderer godkjenning, revisjon, og automatisk endre/lagre fra din lokale editor

Les mer

Timeregistrering

Vår modul for timeregistrering er 100 % dynamisk. Inkluderer time- og feriebank – og er selvsagt tilgjengelig i mobilapplikasjonen

Les mer

Prosess

Sterk modul og funksjon for visualisering av prosesser for hele organisasjonen. Tilpass alle prosesser i organisasjonen

Les mer

Mobilapplikasjon

Sømløst integrert mobilapplikasjon. Inneholder funksjoner for rapportering, sjekklister, dokumenter, oppgaver, timeregistrering og innkjøp

Les mer

Min Side

Ved å samle alle oppgaver og gjøremål i en dedikert hjemmeside, blir oversikten enklere for alle brukere. Enkel tilgang også fra mobil

Les mer

HR

Fullstendig HR-system som inneholder alt organisasjonen trenger for ansatte, timeføringer og lønn. Integrert med alle moduler i QMS

Les mer