[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

QMS Timeregistrering

 

Alle nødvendige funksjoner for timeregistrering i din organisasjon

hourglass

QMS Timeregistrering er vår dynamiske løsning for timefangst og timeregistrering. Modulen er svært fleksibel, med muligheter for å selv bestemme hva som skal registreres av organisasjonens ansatte. Modulen har flere nivåer for godkjenning av timer fra ansatte, helt fra egengodkjenning til låsing av timer og overføring til andre eksterne lønnssystemer.

Modulen kan enkelt integreres med eksterne registreringsenheter, som for eksempel enheter for gjenkjenning av fingeravtrykk, iris og de fleste registreringskort


Timeregistrering i QMS bygger på filosofien om at alle skal kunne registrere sine timer raskt, korrekt og enkelt. Derfor består registreringen av timer kun av en linje! Ingen skjermer fulle av informasjon, ingen tunge skjemaer, ingen kompliserte manøvreringer. Kun en enkelt linje. Timer kan også registreres fra mobilapplikasjon.
 
 
 
En sofistikert timebank, der alle medarbeidere har oversikt over sine egne opparbeidede/avspaserte timer, både i graf- og tabellform. Medarbeidere får en rask og visuell oversikt over status, og har også mulighet til å snevre inn tidsintervaller for å studere sine registreringer nøyere.
 
 
 
Feriebanken viser til enhver tid oversikt over den enkelte brukers ferie. Systemet holder kontroll på hvor mye ferie du har tilgode, og hvor mye du har tatt ut. En meget nytting funksjon er booking av ferie. Systemet lar dine ansatte booke sin egen ferie direkte i systemet. Bookingen må godkjennes av rett instans, og dermed unngår en mye frem og tilbake med manuelle ferielister. Når ferien er spikret, fører QMS likegodt alle ferieregistreringer for alle brukere - så slipper dere! Systemet er også bygget opp med en kraftig funksjon for overføring av ferie fra et år til et annet. Brukere kan søke om overføring av ferie direkte i systemet, og basert på status på søknad, holder QMS kontroll over all ferie i din bedrift, år etter år.
 
 
 
Timeregistreringsmodulen er bygget opp etter norsk lovverk. Ved oppsett av timeregistrering for din bedrift, settes systemet i rett modus (IA-bedrift, ikke IA-bedrift, eller Ikke Aktuelt). På grunnlag av dette holder systemet full oversikt over alle egenmeldinger, sykemeldinger og egenmeldinger grunnet barns sykdom. Ja, dine ansatte trenger ikke lenger fylle ut egenmelding på papir lenger, alt sammen kan gjøres fra QMS Timeregistrering.
 
 
 
Vi tilbyr overføring og/eller integrasjon mot de fleste leverandører av lønnssystem. På denne måten sparer du også tid og kostnader! Godkjenn timer, send til lønnssystem, og kjør lønn. Timeregistreringsmodulen tilbyr også registrering av andre variabler enn timer. Så lenge det du ønsker å registrere har en lønnsart, kan det registreres!
 
 
 
Som for alle andre moduler i QMS, er også Timeregistreringsmodulen bortimot totalt dynamisk. Det finnes flere måter å registrere timer på, og forskjellige kontroller som kan plasseres i registreringslinjen. Les mer under for mer informasjon.
 
 
 

Kjernefunksjoner

 

Egen oppbygging

Timeregistrering kan settes opp slik organisasjonen trenger - dere bestemmer selv hva som skal registreres

Linker

Registreringer kan linkes mot maskin, prosjekt, avdeling, aktivitet, serie - og de fleste andre valg en skulle trenge

Endringer

Endringer i registreringer kan utføres både fra web og mobilapplikasjon

Mobilapplikasjon

Mobilapplikasjon for alle funksjoner. Registrering, innsjekking, endring, godkjenning og oversikt

Innsjekking / Tilstedeværelse

Innsjekking direkte fra mobil - og mulighet for oversikt over tilstedeværelse for alle ansatte

Godkjenning

Registreringer kan godkjennes i flere nivåer, fra egengodkjenning fra ansatt, til låsing av registreringer fra ledelse

Transaksjoner

Lønnstransaksjoner kan eksporteres fra QMS til de fleste lønnssystemer

Timebank

Timebank med akkumulernde funksjoner, og faktor basert på type time registrert

Feriebank

Feriebank med total oversikt over ferie for ansatte. Mulighet for booking av ferie, samt overføring av ferie fra et år til neste

Fravær

Fraværsbank med total oversikt over alle typer fravær for alle ansatte

Overtid

QMS holder full kontroll på overtidsreglement i henhold til norsk lovverk. Ved overtredelse blir ledelse og ansatt varslet fra QMS

Oversikter og rapporter

Fullstendig måneds-/ukesoversikt for alle ansatte. I tillegg store muligheter for utskrifter og egendefinert statistikk

Muligheter i QMS Timeregistrering

 

Dynamikken i QMS Timeregistrering gjør at det finnes flere måter å sette opp modulen på. Noen ønsker å registrere antal timer, noen ønsker å registrere timer fra-til, og noen ønsker å stemple inn og ut.

Modulen kan settes opp til automatisk å beregne lønnsarter basert på tidspunkter lagt inn av bruker, for enkel og rask overføring til lønnssystem. Andre muligheter i QMS Timeregistrering:

Kostpris på alle registrerte timer - beregn kostpris på prosjekter, pr avdeling eller pr kunde.
 
 
 
Opprett aktiviteter for målinger og statistikk.
 
 
 
Dynamisk oppsett for timebank - hver enkelt bruker har total oversikt
 
 
 
Flere nivåer for godkjenning av timer, sett opp flyten som passer din organisasjon.
 
 
 
Registrering timer eller sjekk inn via mobilapplikasjon. I mobilapplikasjonen har du også total oversikt over alle registrerte timer, fordelt på lønnsart.
 
 
 

Andre produkter

 

HR

Fullstendig HR-system som inneholder alt organisasjonen trenger for ansatte, timeføringer og lønn. Integrert med alle moduler i QMS

Les mer

Sjekkliste

Sterk modul med alle funksjoner du trenger for registrering av sjekklister. Automatisk generering av avvik basert på regler er også integrert

Les mer

Faktura

Fakturamodul integrert med timeregistrering og produksjon. Opprett ordrer og overfør disse til fakturaer, eller opprett fakturaer

Les mer

Dokumentsenter

Dokumentsenter med alle nødvendige funksjoner. Inkluderer godkjenning, revisjon, og automatisk endre/lagre fra din lokale editor

Les mer

Administrasjon

Hjertet i QMS – håndterer alle statiske data som prosjekt, avdelinger, kunder, leverandører, ansatte, varer, maskiner og komponenter

Les mer

Rappoteringssenter

Med vårt fleksible og dynamiske rapporteringssenter kan du opprette egne maler for avvik og alle andre typer rapporter

Les mer

Mobilapplikasjon

Sømløst integrert mobilapplikasjon. Inneholder funksjoner for rapportering, sjekklister, dokumenter, oppgaver, timeregistrering og innkjøp

Les mer

Kompetanse

Moduler med egne tilpasninger for kompetanse, som tillater organisasjonen å bygge egne modeller og analyser for alle typer kompetanse

Les mer