QualiCost_Logo_transparent
[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

 

INTEGRASJONER

Samspill mellom systemer

 

 

 

Forenkle arbeidet gjennom integrasjon mellom QMS og andre systemer

solution (2)

En av de største fordelene ved at to systemer kan integreres er reduksjon av dobbeltarbeid, og derfor også faren for feilregistreringer. To systemer kan kommunisere ved bruk av et API, og en kan sette opp forhåndsdefinerte operasjoner som skal utføres av API'et.
Eksempler på utveksling kan være å sende prosjekt og kunder fra et system til et annet, og på den andre siden sende tilbake timeføringer for lønnskjøring. Alle operasjoner utføres automatisk, enten trigget ved klikk fra bruker, tidsintervall, eller ved endring av/nye data.

QC API er vår egen API som muliggjør og forenkler integrasjon mellom QMS og andre systemer. Standard som brukes i vår egen API er JSON (https://www.json.org/).

Vår egen API muliggjør flere områder for utveksling:

  • Mottak/sending av faste data som leverandører, kunder, ansatte, prosjekt osv.
  • Totalt dynamiske maler for alle typer rapportering; som avvik og sjekklister
  • Timeregistreringsdata
  • Oppgavesett

Vi har også utviklet spesialtilpassede koblinger til andre systemer, både for sending og mottak av data. Eksempler på utførte integrasjoner er Uni Micro/Mobile Worker (Timetransaksjoner fra QMS), XLedger (Timedata fra XLedger til QMS) og Datafox (data fra/til eksterne terminaler).

QMS er åpen for integrasjon - ta kontakt med oss for mer informasjon.


Fordeler med integrasjon

Koble sammen systemer

Flere systemer kan kobles sammen, og utføre automatiserte handlinger

Besparelser

Du sparer tid, og dermed også penger på integrasjon mellom systemer

Redusere feil

Unngå feilregistreringer, og dermed også forskjell i data i forskjellige systemer