QualiCost_Logo_transparent
[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

ISO 9001

Vi tilbyr din organisasjon bistand til å bygge opp styringssystem mot den internasjonale standarden ISO 9001

ISO 9001-2015 label certification new version

ISO 9001:2015 er siste revisjon av verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse - ISO 9001. Det er pt utstedt rundt 1,1 millioner sertifikater til bedrifter fra 184 land. Standarden baserer seg på følgende prinsipper for kvalitetsledelse:

 • Kundefokus
 • Lederskap
 • Prosesstankegang
 • Forbedring
 • Engasjement
 • Beslutninger basert på bevis
 • Relasjonsledelse

Ved å implementere ISO 9001 i din organisasjon, vil dette medføre mange positive faktorer og fordeler. Siden standarden handler om å gjøre kunden fornøyd, er sannsynligheten for at kunden handler mer og anbefaler din organisasjon til andre, vil sannsynligheten for begge vokse etter hvor fornøyd kunder er.

Det er mange fordeler med en ISO 9001-sertifisering, blant annet:

 • Reduserte kostnader
 • Redusert feilproduksjon
 • Motivasjon
 • Kundelojalitet
 • ...og mange, mange flere

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale rundt ISO 9001.Vanlige spørsmål i forbindelse med sertifiseringer til ISO

 

Hvor lang tid tar det før min organisasjon kan bli sertifisert?
Dette varierer fra organisasjon til organisasjon, og er avhengig av mange faktorer; størrelsen på organisasjonen, hvilket grunnlag organisasjonen har, og i tillegg til dette må prosjektet ha en solid forankring i organisasjonen. Organisasjonen må også bevise etterlevelse av styringssystemet i minst 3 måneder for en sertifisering kan finne sted.

Koster det noe å bli sertifisert?
QualiCost kan bistå din organisasjon med utvikling og implementering av styringssystemet. Fremdriftsplan vil bli avtalt, og kostnaden avhenger fullt og helt av kompleksitet og størrelse. Selve sertifiseringsprosessen har også en kostnad, og denne utføres av en institusjon godkjent for sertifisering av den valgte standard.

Min organisasjon vurderer en ISO-sertifisering. Hvordan vil QualiCost jobbe med meg som kunde?
Vi jobber alltid tett med våre kunder i utvikling og implementering av styringssystemer. Dette da det er organisasjonen som skal sertifiseres som kjenner organisasjonen best - dere kjenner deres drift. Det handler om å dokumentere hvordan dere jobber, og hvordan vi skal legge til rette for kontinuerlig forbedring.

Hvorfor velge QualiCost?
QualiCost has bistått mange selskaper i deres sertifiseringsprosess de siste 15 årene. Alle våre rådgivere er utdannede Kvalitet- og HMS-ingeniører, og har lang erfaring fra de fleste bransjer. Vi jobber tett med deg som kunde, der involvering er et nøkkelord for oss - deres kvalitetssystem skal leve og videreutvikles også etter den dagen vårt engasjement er over.