QualiCost_Logo_transparent
[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Har din organisasjon behov for implementering av en annen standard enn de vi har listet på vår nettside?

 

Det finnes et utall av forskjellige standarder organisasjoner kan implementere, og få sertifisert. Vår ingeniører er spesialister på implementering av ikke bare de nevnte standarder her, men også mange andre. Dette kan være standarder for stålkonstruksjoner, aluminium, og mange, mange andre.
Ta kontakt med oss angående ditt behov for implementering av standard!Vanlige spørsmål i forbindelse med sertifiseringer til ISO

 

Hvor lang tid tar det før min organisasjon kan bli sertifisert?
Dette varierer fra organisasjon til organisasjon, og er avhengig av mange faktorer; størrelsen på organisasjonen, hvilket grunnlag organisasjonen har, og i tillegg til dette må prosjektet ha en solid forankring i organisasjonen. Organisasjonen må også bevise etterlevelse av styringssystemet i minst 3 måneder for en sertifisering kan finne sted.

Koster det noe å bli sertifisert?
QualiCost kan bistå din organisasjon med utvikling og implementering av styringssystemet. Fremdriftsplan vil bli avtalt, og kostnaden avhenger fullt og helt av kompleksitet og størrelse. Selve sertifiseringsprosessen har også en kostnad, og denne utføres av en institusjon godkjent for sertifisering av den valgte standard.

Min organisasjon vurderer en ISO-sertifisering. Hvordan vil QualiCost jobbe med meg som kunde?
Vi jobber alltid tett med våre kunder i utvikling og implementering av styringssystemer. Dette da det er organisasjonen som skal sertifiseres som kjenner organisasjonen best - dere kjenner deres drift. Det handler om å dokumentere hvordan dere jobber, og hvordan vi skal legge til rette for kontinuerlig forbedring.

Hvorfor velge QualiCost?
QualiCost has bistått mange selskaper i deres sertifiseringsprosess de siste 15 årene. Alle våre rådgivere er utdannede Kvalitet- og HMS-ingeniører, og har lang erfaring fra de fleste bransjer. Vi jobber tett med deg som kunde, der involvering er et nøkkelord for oss - deres kvalitetssystem skal leve og videreutvikles også etter den dagen vårt engasjement er over.