[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

 

SJEKKLISTE / KONTROLL

Kontroll og oversikt

 

Kvalitetsarbeidet i en organisasjon er avhengig av dokumentasjon og fakta. 

checklist

QMS Sjekkliste kan brukes til alle former for dokumentasjon - være seg utsjekk av utstyr, vernerunder, revisjoner, nyansettelser, og mye mer. Som for alle andre moduler i QMS, er også sjekklistemodulen dynamisk. Du kan bygge opp dine egne sjekklistemaler fra bunnen av, ned til det minste feltet du trenger å ha med.
Ved bruk av mobilapplikasjon kan du ganske enkelt bruke QR-koder for å identifisere korrekt sjekkliste (QR-koder genereres fra QMS), og du signerer også elektronisk ved ferdigstiling av sjekkliste.

Bruk av sjekklister er en viktig del av kvalitetsarbeidet i en organisasjon. Ved bruk av sjekklister samles data inn ved hjelp av forhåndsdefinerte parametre, som gjør at dataene er lett sporbare og kan sammenlignes og brukes i statistikk.


Du kan linke maskintyper til forskjellige sjekklistemaler, for å sikre at korrekt sjekklistemal blir brukt ved registrering. Maskintyper er igjen linket til maskiner, som gjør at du kan få ut detaljert statistikk fordelt slik du selv ønsker.
Om sjekklistemal er linket mot maskintyper, kan du generere QR-kode direkte fra QMS. Ved registrering av sjekkliste fra mobil, er det eneste du behøver å gjøre å skanne koden, og mobilapplikasjonen vil vise deg den korrekte sjekklistemalen automatisk.
Ved oppretting av sjekklistemaler kan du sette opp regler for hvert spørsmål i malen. Du kan sette opp tre forskjellige regler; avvise sjekklisten om et gitt svaralternativ blir valgt, opprette automatisk avvik om et gitt svaralternativ blir valgt, og velge å vise tekstboks om et gitt svaralternativ blir valgt. På denne måten automatiserer du vurderingen av sjekklisten, og sparer tid ved validering.
Du kan opprette alle felter som skal vises i sjekklisten selv. Dette gir en enorm fleksibilitet i bruken, og lar deg ta styringen og tilpasse sjekklistene til din organisasjon. Eksempler på tilgjengelige kontroller er avkrysningsbokser, alternativknapper, vedlegg, ja/nei og predefinerte verdilister.
Ved oppretting av en sjekkliste kan mottakere velges. Ved ferdigstilling av sjekklisten vil mottakere motta epost med varsling om at sjekklisten er fullført, og en pdf-rapport fra sjekklisten.
Du kan registrere sjekklister direkte fra vår mobilapplikasjon. Du kan her bruke QR-kode for å komme direkte til korrekt sjekkliste, eller du kan velge mellom alle predefinerte sjekklistemaler. Ved ferdigstilling av sjekklisten signerer du elektronisk ved hjelp av penn eller finger.

Kjernefunksjoner

 

Egen oppbygging

Bygg opp egne sjekklister fra bunnen av - med egne punkter. Velg mellom flere forskjellige kontrolltyper. Sett opp egne regler for automatiske avvik og mye, mye mer...

Tilgjengelighet

Alle sjekklister og registreringer er tilgjengelige på alle typer enheter

Involveringer

En sjekkliste kan fylles ut av flere brukere - gjennom videreføring av ansvar for sjekklisten

Mobilapplikasjon

Registrer alle sjekklister fra mobilen din

Bilder

Ta bilder under registrering av sjekkliste, og link bilde mot spesifikke punkter i sjekklisten

Automatisk avvik

QMS registrerer automatisk avvik ved registrering basert på dine innstillinger

Maskiner og utstyr

Sjekklister kan linkes direkte til deres maskinregister

QR-koder

Alle sjekklister kan finnes gjennom bruk av QR-koder generert fra QMS

Distribusjon

Funksjon for distribusjon av sjekklister - sjekklister kan automatisk sendes til utfyller etter valgte intervaller

Rapporter

Rapporter med bilder kan lastes ned eller sendes til mottakere på epost (også fra mobilapplikasjon)

Bruksområder

 

 

Sjekklister er et viktig verktøy i kvalitets- og HMS-arbeidet i enhver organisasjon.
Men bruken stopper ikke der. Med en dynamisk modul som QMS Sjekkliste, der du kan bygge opp dine egne sjekklister fra bunnen av, er det kun egen fantasi og kreativitet som setter grenser for bruk. Sjekklistemodulen er linket mot rapporteringssenteret i QMS (avvik, RUH, forbedringsrapporter mm), noe som gjør at systemet automatisk vil opprette avvik om sjekklisten ikke er fylt ut med ønskede verdier.

book

Andre produkter

 

Rappoteringssenter

Med vårt fleksible og dynamiske rapporteringssenter kan du opprette egne maler for avvik og alle andre typer rapporter

Les mer

Kompetanse

Moduler med egne tilpasninger for kompetanse, som tillater organisasjonen å bygge egne modeller og analyser for alle typer kompetanse

Les mer

Min Side

Ved å samle alle oppgaver og gjøremål i en dedikert hjemmeside, blir oversikten enklere for alle brukere. Enkel tilgang også fra mobil

Les mer

E-Læring

Opprett egne kurs og eksamener for nye ansatte og alle andre typer brukere. Senk organisasjonens terskel for å øke kompetanse

Les mer

HR

Fullstendig HR-system som inneholder alt organisasjonen trenger for ansatte, timeføringer og lønn. Integrert med alle moduler i QMS

Les mer

Undersøkelser

Opprett kundeundersøkelser og evaluer dine leverandører. Opprett interne undersøkelser for evaluering av arbeidsmiljøet

Les mer

Prosess

Sterk modul og funksjon for visualisering av prosesser for hele organisasjonen. Tilpass alle prosesser i organisasjonen

Les mer

Vedlikehold

Planlegg vedlikehold av maskiner og utstyr – og sikre bedre kostnadsoversikt og kontroll. Funksjonen er også integrert i admin

Les mer