[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

QMS Kompetanse

 

Få god oversikt over tilgjengelig kompetanse internt i bedriften.

skills (1)

QMS Prosess visualiserer alle prosessene i din organisasjon - i et interaktivt grensesnitt. Dette betyr at du kan navigere i hele prosesskartet, og få full oversikt over dokumentert informasjon relatert til en gitt prosess eller delprosess.
Denne funksjonaliteten tillater også flere selskaper (konsern) der overordnede prosesser gjeldende for hele konsernet, i tillegg til de gitte prosesser for selskapet, kan vises.
Dokumenter kan bli linket til et hvilket som helst av de fem nivåene i en prosess, og rapporter som avvik og sjekklister kan også linkes til de samme nivåene.

Hvert nivå i en gitt prosess kan bli definert med inputs og outputs - linked med reelle inputs/outputs som dokumentert informasjon, avdelinger, leverandører, kunder og posisjoner.


Kjernefunksjoner

Struktur

Prosesser, delprosesser, punkt og underpunkt kan bli opprettet som du selv ønsker, og posisjoneres for visning i grafisk grensesnitt

Nivåer

Opprett opp til fem nivåer for en gitt prosess - alle nivåer innehar muligheter for å linkes mot dokumenter, sjekklister, rapporter og mye mer

Input / Output

Inputs og Outputs kan defineres for hvert enkelt nivå av en prosess. Inputs og Outputs kan linkes mot kunder, leverandører, dokumentasjon, avdelinger og stillinger

Kritiske punkter

Enkel definering av kritiske punkter i prosesser

Dokument

Dokument i dokumentsenteret kan linkes to et eller flere nivåer i flere prosesser. Dokumentet vil videre bli tilgjengelig for nedlasting i det grafiske grensesnittet

Sjekklister

Sjekklister med link til et eller flere nivåer av en prosess vil automatisk vises i det grafiske grensesnittet

Rapporter

Statistikk fra rapporter som avvik og nestenulykke vil automatisk vises direkte på gitt prosess i det grafiske grensesnittet

Utvid / Lukk

Alle nivåer for alle prosesser kan bli utvidet i den grafiske visningen. Alt linket innhold vil her vises. Nivåene kan enkelt lukkes igjen for å holde god oversikt

Tilpasning

Grafisk visning av prosesser er tilgjengelig for både enkeltselskaper, men også for større organisasjoner med flere selskaper (konsern)

Bruksområder

Den siste versjonen (2015) av den internasjonale Standarden ISO 9001 har et fokus på prosesser.
QMS Prosess tilfredsstiller alle kravene fra standarden for prosesser - og mer til. Prosessfunksjonen forenkler den totale strukturen i organisasjonen, ved å faktisk visualisere den, og gjør organisasjonen mer forståelig for ansatte og andre interessenter. Med stor fleksibilitet, linker til alle andre deler av QMS, og et flott grensesnitt, vil denne funksjonen gi organisasjonen et nytt syn på kvalitetsarbeid.

img-dokument

Andre produkter

HR

Fullstendig HR-system som inneholder alt organisasjonen trenger for ansatte, timeføringer og lønn. Integrert med alle moduler i QMS

Les mer

Mobilapplikasjon

Sømløst integrert mobilapplikasjon. Inneholder funksjoner for rapportering, sjekklister, dokumenter, oppgaver, timeregistrering og innkjøp

Les mer

Vedlikehold

Planlegg vedlikehold av maskiner og utstyr – og sikre bedre kostnadsoversikt og kontroll. Funksjonen er også integrert i admin

Les mer

Administrasjon

Hjertet i QMS – håndterer alle statiske data som prosjekt, avdelinger, kunder, leverandører, ansatte, varer, maskiner og komponenter

Les mer

Innkjøp

Innkjøpsmodul integrert i QMS, med linker til det sentrale leverandørregistreret og undersøkelser

Les mer

Sjekkliste

Sterk modul med alle funksjoner du trenger for registrering av sjekklister. Automatisk generering av avvik basert på regler er også integrert

Les mer

Dokumentsenter

Dokumentsenter med alle nødvendige funksjoner. Inkluderer godkjenning, revisjon, og automatisk endre/lagre fra din lokale editor

Les mer

Rappoteringssenter

Med vårt fleksible og dynamiske rapporteringssenter kan du opprette egne maler for avvik og alle andre typer rapporter

Les mer