QualiCost_Logo_transparent
[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

ISO 45001

Vi tilbyr din organisasjon bistand til å bygge opp styringssystem mot den internasjonale standarden ISO 45001

ISO 45001 standard certificate badge - health and safety

ISO 45001 er den nye standarden som erstatter den gamle OHSAS 18001, og er verdens første standard for arbeidsmiljø. Hensikten med standarden er å gi verktøy til organisasjoner for å redusere sykdom, skade og død.

Det er mange fordeler med en ISO 45001-sertifisering, blant annet:

  • Redusere interne og eksterne jobbrelaterte ulykker
  • Stetter kravene til mange nasjonale og internasjonale organisasjoner
  • Godt arbeidsmiljø
  • Sikre overholdelse av lover og regler

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale rundt ISO 45001.Vanlige spørsmål i forbindelse med sertifiseringer til ISO

 

Hvor lang tid tar det før min organisasjon kan bli sertifisert?
Dette varierer fra organisasjon til organisasjon, og er avhengig av mange faktorer; størrelsen på organisasjonen, hvilket grunnlag organisasjonen har, og i tillegg til dette må prosjektet ha en solid forankring i organisasjonen. Organisasjonen må også bevise etterlevelse av styringssystemet i minst 3 måneder for en sertifisering kan finne sted.

Koster det noe å bli sertifisert?
QualiCost kan bistå din organisasjon med utvikling og implementering av styringssystemet. Fremdriftsplan vil bli avtalt, og kostnaden avhenger fullt og helt av kompleksitet og størrelse. Selve sertifiseringsprosessen har også en kostnad, og denne utføres av en institusjon godkjent for sertifisering av den valgte standard.

Min organisasjon vurderer en ISO-sertifisering. Hvordan vil QualiCost jobbe med meg som kunde?
Vi jobber alltid tett med våre kunder i utvikling og implementering av styringssystemer. Dette da det er organisasjonen som skal sertifiseres som kjenner organisasjonen best - dere kjenner deres drift. Det handler om å dokumentere hvordan dere jobber, og hvordan vi skal legge til rette for kontinuerlig forbedring.

Hvorfor velge QualiCost?
QualiCost has bistått mange selskaper i deres sertifiseringsprosess de siste 15 årene. Alle våre rådgivere er utdannede Kvalitet- og HMS-ingeniører, og har lang erfaring fra de fleste bransjer. Vi jobber tett med deg som kunde, der involvering er et nøkkelord for oss - deres kvalitetssystem skal leve og videreutvikles også etter den dagen vårt engasjement er over.